Odmeny za prispievanie

Dňom 8.1.2011 sa na webe www.metalmania.cekuj.net funguje odmeňovanie prispievateľov článkov. Spočíva v tom, že za každý článok, ktorý bude v súlade s pravidlami webu metalmania, sa pridelí každému užívateľovi 5 bodov, za komentár ku článku 2 body. Každý polrok sa tieto body spočítajú a užívateľ z najväčším počtom bodov vyhrá nejakú cenu (či už nejaké CD alebo nejaký plagát, poprípade niečo iné). Podmienkou zaradenia do súťaže, je mať schváleny min. jeden článok.