Special Thanks

Takže poďakovať by som sa chcel hlavne Jankovi, ktorý mi veľmi pomohol pri vzniku samotného webu a tiež pri jeho vzhľade.

Ďalej by som sa chcel poďakovať Gabisharkovi, Danke Bošeľovej, Miške Podkrivackej, Barborke Hradeckej, Pettypic, Martinovi Rohmovi, Lucii ,,Nasiede” Mařánovej, Kissacke (ktorej posielam ten najväčší kiss 🙂 ),  Lesnému Trollovi, Miške z Košíc, Pavlínke Valentovej, Ivanke Janičkovičkovej, Paulínke Hainovej, Terezke Kašiakovej, Barborke Hradeckej, Martinke Smetanovej, Kity, Leene Emerald a samozrejme nesmiem zabudnúť ani na Ľudku (ludkaa5)  za ochotnú pomoc s korektúrami textov a prekladmi. 😉

Thomas Kai, admin webu Metalmania-Magazín